Bu bilgiler Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Sayfa : 1/1
 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177) (2015 Yılı Hadleri)                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2015 Yılı                      |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Alışları Toplamı    | 160.000 TL                     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Satışları Toplamı   | 220.000 TL                     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hizmet G. Safi Hasılat         |  88.000 TL                     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ve 2. Birlikte Yapılması    | 160.000 TL                     |                                |
| Halinde                        |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dayanağı                       | VUK 442 No.lu G.T.             |                                |
|                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.          |
| İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter                  |
| tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede     |
| yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş          |
| hacmi VUK 177'nci maddede yazılı  hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse          |
| şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177) (2013 ve 2014 Yılı Hadleri)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2013 Yılı                      | 2014 Yılı                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Alışları Toplamı    | 150.000 TL                     | 150.000                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Satışları Toplamı   | 200.000 TL                     | 200.000                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hizmet G. Safi Hasılat         |  80.000 TL                     |  80.000                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ve 2. Birlikte Yapılması    | 150.000 TL                     | 150.000                        |
| Halinde                        |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dayanağı                       | VUK 422 No.lu G.T.             | VUK 432 No.lu G.T.             |
|                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.          |
| İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter                  |
| tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede     |
| yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş          |
| hacmi VUK 177'nci maddede yazılı  hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse          |
| şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177) (2011 ve 2012 Yılı Hadleri)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2011 Yılı                      | 2012 Yılı                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Alışları Toplamı    | 129.000 TL                     | 140.000 TL                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Satışları Toplamı   | 180.000 TL                     | 190.000 TL                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hizmet G. Safi Hasılat         |  70.000 TL                     |  77.000 TL                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ve 2. Birlikte Yapılması    | 129.000 TL                     | 140.000 TL                     |
| Halinde                        |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dayanağı                       | VUK 402 No.lu G.T.             | VUK 411 No.lu G.T.             |
|                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.          |
| İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter                  |
| tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede     |
| yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş          |
| hacmi VUK 177'nci maddede yazılı  hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse          |
| şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177) (2009 ve 2010 Yılı Hadleri)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2009 Yılı                      | 2010 Yılı                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Alışları Toplamı    | 119.000 TL                     | 120.000 TL                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Satışları Toplamı   | 168.000 TL                     | 170.000 TL                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hizmet G. Safi Hasılat         | 67.000 TL                      | 68.000 TL.                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ve 2. Birlikte Yapılması    | 119.000 TL                     | 120.000 TL                     |
| Halinde                        |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dayanağı                       | Yen. Değer. Oranı VUK 388      | Yen. Değer. Oranı VUK 393      |
|                                | Nolu G.T.                      | No.lu G.T.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.          |
| İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter                  |
| tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede     |
| yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş          |
| hacmi VUK 177'nci maddede yazılı  hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse          |
| şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177) (2007 ve 2008 Yılı Hadleri)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2008 Yılı                      | 2007 Yılı                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Alışları Toplamı    | 107.000 YTL                    | 100.000 YTL                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yıllık Mal Satışları Toplamı   | 150.000 YTL                    | 140.000 YTL                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hizmet G. Safi Hasılat         | 60.000 YTL                     | 56.000 YTL                     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ve 2. Birlikte Yapılması    | 107.000 YTL                    | 100.000 YTL                    |
| Halinde                        |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dayanağı                       | Yen. Değer. Oranı VUK 378      | Yen. Değer. Oranı VUK 364      |
|                                | Nolu G.T.                      | Nolu G.T.                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.          |
| İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter                  |
| tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede     |
| yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş          |
| hacmi VUK 177'nci maddede yazılı  hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse          |
| şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|