Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • Yönetim Sistemleri Mevzuat Seti

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Kanunları maddeleriyle ilişkilendirilmiş İkincil Mevzuat ve Yargıtay Kararlarını en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  Uzman yazar kadromuzun en son mevzuat değişiklikleriyle ilgili yorumlarını ve uygulamaya yönelik yazılarını, dergimizden aylık olarak takip edin.

 • TÜM Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Vergi Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Hukuk İçtihat ve T.C. Külliyatı Seti

  Hukuk İçtihat ve T.C. Külliyatı Seti ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Kas.2015 - 30.Kas.2015
  Ekim 2015 SGK Primlerinin Ödemesi (5510 Md/4-a,b kapsamında olanlar için)
 • 01.Ara.2015 - 09.Ara.2015
  16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Ara.2015 - 10.Ara.2015
  16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 15.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 15.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 15.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 15.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 15.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 15.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 21.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 21.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 21.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 21.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 21.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 21.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 23.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01.Ara.2015 - 23.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01.Ara.2015 - 23.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 01.Ara.2015 - 24.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.Ara.2015 - 24.Ara.2015
  1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Ara.2015 - 25.Ara.2015
  1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 28.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 28.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 28.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 31.Ara.2015
  6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 31.Ara.2015
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 31.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ara.2015 - 31.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Ara.2015 - 31.Ara.2015
  Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Ara.2015 - 31.Ara.2015
  2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

TCMB Döviz Kurları 27.11.2015

 • Dolar Alış2,9009
 • Dolar Satış2,9061
 • Euro Alış3,0781
 • Euro Satış3,0836
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (EKİM) % 1,55 % 7,58
 • ÜFE (EKİM) % -0,20 % 5,74